Ravno Selo FF

Reč osnivača

"Pre godinu dana u mom Ravnom Selu izgoreo je Dom kulture.
Na premijeri mog filma "Dnevnik mašinovođe" , koja je održana na zgarištu doma u julu 2016. godine, odlučio sam da pokrenem inicijativu za obnovu Doma kulture.
Ideja i namera o obnovi su se proširile na organizaciju prvog filmskog festivala.
Ravno selo je moje detinjstvo, a onaj ko zaboravi svoje detinjstvo, ne postoji ni u budućnosti. Želim da mladi iz Ravnog sela i regiona imaju bolju budućnost. Mi ćemo ovim festivalom otvoriti vrata te budućnosti.
Festival je posvećen mladima. Omladini mog sela, susednih sela i svima koji će na njemu u budućnosti učestvovati, bilo kao akteri, ili kao gledaoci. On će povrditi činjencu da se kultura ne nalazi i ne konzumira samo u velikim gradovima, jer su manje sredine često rasadnik talenata iz svih oblasti, pa i iz kulture. Ovo radim volonterski, a to podrazumeva veliku ljubav.
Ja je imam. Kako za film, tako i za moje Ravnoselce i komšije iz susednih mesta."
Lazar Ristovski, jun 2017. godine

Ovo je drugi po redu RSFF, a mi vas sa radošću ponovo očekujemo. Mislim i na publiku, ali i na mlade autore, koji će prikazati svoje prve dugometražne filmove, i na studente dve filmske škole, srpske i kineske. Posebno me raduje što će na ovogodišnjim radionicama učestvovati i mladi sineasti, pobednici na regionalnim takmičenjima, jer pred njima je filmska budućnost. Mi im tu budućnost, našim festivalom, činimo mogućom. Napredovali smo i u akciji renoviranja našeg Doma kulture i po svemu ćemo sledeće godine biti pod krovom našeg Doma koji je izgoreo u požaru.RSFF se razvija u jedan veoma važan festival za mlade
stvaraoce!
I na kraju, ali za nas veoma važno, naš glavni i dragi gost festivala, ili kako se to moderno kaže - lice u fokusu... biće glumac, koji polako stiče svetsku karijeru i slavu. Miloš Biković će otvoriti festival sa ruskim filmom Led, a videćemo ga i u filmu – Izvan granica realnosti.

Dragi Miloše dobrodošao!


Ravno Selo film festival
prvog i drugog filma

Drugo izdanje Ravno Selo film festivala održavaće se u periodu od 23. do 25. juna 2018. godine, tokom 3 festivalska dana, na tri lokacije u vojvođanskom Ravnom Selu. Ovogodišnji festival će, poput prethodnog, biti festival debitanskog filma, omladinskog filma i filmske muzike, namenjen pre svega mladima sa ovog područja. Na talasu prošlogodišnjeg, ove godine festival će svojim aktivnostima nastaviti da podstiče mlade da saznaju, proučavaju i stvaraju ono što će jednoga dana biti nova filmska dela. Novi program, filmske radionice, omogućiće omladincima iz cele Srbije da snimaju svoje kratke filmove tokom trajanja festivala koji će tematski upotpuniti sam program i biti premijerno prikazani u noći Svečanog zatvaranja festivala.

Program Dugometražnog debitanskog filma odvijaće se u večernjim časovima pod zvezdama, iza Doma kulture Ravno Selo i prikazaće 5 debitanskih ostvarenja, od toga 3 iz zemalja regiona i 2 filma gostujuće zemlje - Rusije. Debitanski filmovi će biti prvi i drugi filmovi reditelja, i takmičiće se za dve novčane nagrade: Zlatni klip za Najbolji film po izboru publike u iznosu od 1000€ i Zlatni klip za Najboljeg reditelja debitanta, u iznosu od 1500€, po izboru stručnog žirija.

Program kratkometražnog omladinskog filma će se odvijati u sali OŠ,,Branko Radičević’’ u Ravnom Selu tokom 3 festivalska dana i prikazaće studentske filmove. Domaćin ovog programa je Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda a ovogodišnji gosti će biti predstavnici projekta Looking China. Tokom trajanja festivala u ovom programu će biti prikazani studentski filmovi koje su snimali srpski studenti u zemlji i u Kini, nakon čega će nam lično izneti svoja iskustva i motive za bavljenje sedmom umetnošću u nadi i želji da inspirišu nove generacije da se odluče za neko od filmskih zanimanja. Najbolji film po oceni žirija publike biće nagrađen plaketom Zlatni klip za mladog autora. U istom programu biće prikazan program od 12 kratkih školskih filmova prikazanih na Reviji srednjoškolskih filmova Filmić iz Novog Sada.

Program Filmske radionice nastaće na temeljima koje smo postavili prošle godine osnivanjem Ravno Selo film festivala, zajedno sa srednjoškolcima i studentima koji su imali priliku da se upoznaju sa studentskim filmom i gostima koji su im približili svoja iskustva bavljenja filmom. Uz pomoć mentora, 15-oro mladih će tokom festivala snimiti 3 kratka filma na izabranu temu i premijerno ih prikazati tokom Svečanog zatvaranja u poslednjoj festivalskoj večeri. Najbolji od njih biće nagrađeni putovanjem na jedan od filmskih festivala u regionu.

,,Jedan od ciljeva festivala je približavanje filma, kao i fimskih stvaralaca mladim ljudima iz ovog kraja. Sa druge strane, cilj je i edukacija i motivacija omladine da se u budućnosti bavi kinematografijom tako što će se obogatiti njeno gledalačko iskustvo i pomoći umetnički razvoj’’, ističu iz Zillion filma, produkcijke kuće Lazara Ristovskog, koja je glavni organizator festivala.

Lazar Ristovski je osnivač festivala čiji je glavni organizator produkcijska kuća Zillion film. Festival su podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu Vojvodine, Mesna zajednica Ravnog sela, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda.

Ravno Selo je naselje u opštini Vrbas, u Južnobačkom okrugu, u kom živi oko 3.500 stanovnika, među kojima je dosta mladih.


Konkurs za debitanstki scenario

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja na www.ravnoseloff.com odnosno od 03. aprila do 6. maja 2019. godine.

KONKURS PRIJAVA NA KONKURS

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo fizička lica, državljani Republike Srbije ( u daljem tekstu: “Scenaristi” ). Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu, dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:

• Sinopsis (tekst koјi ocrtava narativnu strukturu filma, naјvažniјe obrte filma, opisuјe glavne likove, njihove bitne odlike i deјstva);
• Scenosled ili treatment (pisani predložak budućeg filma, između sinopsisa i prvog nacrta scenariјa) obima do 20 kucanih strana.
• Autorska eksplikaciјa (sadrži motivaciju autora, opis teme i njen značaj, narativni pristup);
• Biografiјa autora i očitana lična karta
Pravo učešća na konkursu nemaju već objavljivana ili prikazivana, dakle ovo mora biti debitantski rad.
*Rukom pisana, potpisana ili već objavljena dela žiri neće razmatrati.

GARANCIJE

Za delo poslato na konkurs autor jemči da je jedini tvorac dela, da je delo njegova originalna duhovna tvorevina, odnosno da delo ili pojedini njegovi delovi nisu uzeti iz drugih autorskih dela, i preuzima obavezu da reguliše i naknadi sva eventualna potraživanja trećih lica koja proisteknu iz spora oko autorstva. Autor jemči da imovinska prava na delu nisu već ustupljena ili preneta na treća lica, odnosno da ih neće ustupiti ili preneti, niti su opterećena pravima trećih lica.

KOMISIJA

Festival će za izbor scenarija imenovati komisiju čiji će članovi biti ugledni stručnjaci. Komisija će izabrati jednu originalnu priču, odnosno razrađeni sinopsis i iz njega izvedeni scenario čiji autor će dobiti priliku da sa uredničkim timovima Zillion filma dalje razvija svoj projekat. U zavisnosti od kvaliteta dobijenog materijala, Zillion film planira da proizvede jedan dugometražni igrani film.

DONOŠENJE ODLUKE

Komisija je obavezna da rezultat izbora saopšti 45 dana, nakon zaključenja konkursa što će biti objavljeno na www.ravnoseloff.com i u medijima.
Javni konkurs je nagradnog karaktera i za izabranu originalnu priču – sinopsis, i iz njega izveden originalni scenarijo, biće dodeljene novčana nagrada u dinarskoj protivvrednosti 1500 eura.


TRAJANJE KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja na www.ravnoseloff.com odnosno od 03. aprila do 6. maja 2019. godine. Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF format na elektronsku adresu: scenario@ravnoseloff.com sa obaveznom naznakom naziva projekta u subject-u.

Formular konkursne prijave dostupan je na internet stranici www.ravnoseloff.com. Prijave koje nisu predmet konkursa, neblagovremene i nepotpune prijave i prijave koje nisu podnete na propisanom formularu neće se razmatrati.

NARUČILAC

Zillion film kao naručilac, odabirom dela i isplatom novčane nagrade, stiče isključivo pravo da izabrane originalne priče – sinopsise preradi radi snimanja dugometražnog igranog filma, uključujući nastavke ( sequel, prequel ), izvedena dela ( spin-off ), na bilo kom jeziku, i postaje isključivi nosilac imovinskih prava na snimljenom programu sa pravom iskorišćavanja i raspolaganja istim ( uključujući i ustupanje ), bez bilo kakvih ograničenja i posebnih dozvola, predmetno, prostorno, vremenski, po broju, obliku i modalitetu neograničeno. Zillion ima prava da u roku od 3 godine realizuje odabrani scenario.

Zillion film će autorima nagrađenih dela ponuditi i zaključivanje posebnog ugovora koji će za predmet imati lični angažman na daljem razvoju projekta sa uredničkim timom Zillion filma ( npr. razrada originalne priče, izrada scenarija za preostale i dodatne epizode ). Nezaključivanje ovakvog ugovora, njegov eventualni raskid ili neobnavljanje, ne diraju u prava koja Zillion film kao naručilac, odabirom dela i isplatom novčane nagrade u skladu sa uslovima ovog Konkursa ističe, a posebno ne dira u prava Zillion filma da preradu izabranih originalnih priča – sinopsisa radi snimanja dugometražnog igranog filma i posebno pisanje scenarija poveri drugim autorima. Zillion film zadržava pravo da po preporuci komisije ne dodeli predviđenu nagradu.

*Sve dodatne informaciјe i obјašnjenja od značaјa za sprovođenje postupka konkursa, mogu se dobiti putem telefona broј: + 381 11 3035545 ili putem elektronske pošte na zillionfilm@gmail.comPartneri

Partners

Kontakt

Tim festivala

Osnivač festivala: Lazar Ristovski

Umetnički direktor: Marko Čkonjević

Direktor festivala: Petar Ristovski

Gost selektor: Ivan Karl

Producent: Višnja Nikitin

Organizator muzičkog programa: Jovan Ristovski

Promocija: FAME solutions

Vizuelni identitet: Aleksandar Baćić

Domaćini festivala: Zarija Lazоvić i Maja Maraš

Tehnički nadzor: Dragan Bešović

Menadžer lokacije: Jelena Dević

Ravno selo film festival
Zillion film
Pančevačka 6, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 303 55 45
Mobilni: +381 65 6190 164
E-mail: info@ravnoseloff.com, press@ravnoseloff.com, radionice@ravnoseloff.com
www.ravnoseloff.com
Program dugometražnog filma i Filmske lekcije
Program omladinskog filma i Filmske radionice
Žurke