Ravno Selo je tipično bačko selo, najudaljenije je od opštinskog centra Vrbas, ali i najbolja veza prema zapadnim krajevima Bačke odnosno republike Hrvatske. Nalazi se između Kulpina i Zmajeva ili kako bi to rekao sastavljač monografije bačke županije Samu Borovski „Stare Šove (kako se selo nazivalo do 1946. godine), leže u novosadskom srezu između Kulpina i Starog Kera (Zmajeva). Predanje o postanku ovog sela govori da je ono nastalo još u 15 veku, a prvi pisani izvori o njemu potiču s kraja 15 veka, tačnije između 1484 i 1502 godine. Jedan od vlasnika ovog prostora bio je i mađarski plemić Egeriš Idečkij po kojem je i reka Jegrička,koja protiče kroz selo dobila ime.

Nastanak samog sela značajna su tri naselja, koja su se vremenom spojila u jedno selo na lokaciji na kojoj se i danas ono nalazi. Ta „sela“ su: Male Šove, Alpar i Paška. Selo Šove- Ravno Selo, kao i cela Bačka bilo je u sastavu ugarske države do Mohačke bitke, koja se odigrala 1526. godine kada ulazi u sastav osmanskog carstva. Posle 1699. godine i Karlovačkog mira Bačka pa samim tim i selo Šove ponovo se nalaze u sastavu ugarske države. Od 1918 godine selo Šove kao i cela Bačka su pripojeni državi Srbiji. Posle Kolonizacije organizovane 1945. godine u selu je promenjena demografska struktura i naziv sela u Ravno Selo. Danas to „tipično bačko selo“ ima nešto više od 3000 stanovnika sa većinskim srpskim stanovništvom u kojem pored Srba žive Crnogorci, Makedonci, Mađari, Hrvati, Romi i ostali.

Boro Vojinović,
kustos- istoričar

GALERIJA